درباره ما

شُغلیتو بزرگترین مرجع مشاوره شغلی در کشور است که با هدف بهبود کسب و کار و افزایش انگیزه جوانان جهت راه اندازی کسب و کارهای تازه به فعالیت می پردازد.